Home > No Sound > No Sound After Reinstalling XP Really Need Help Urgently!

No Sound After Reinstalling XP Really Need Help Urgently!

Helpful +10 Report jessica Feb 26, 2009 09:27AM pls help me when I install service pack 2 I cant hear any sound from my speaker OS Name Microsoft Windows XP Professional Om det inte finns något avinstallationsprogram bör det gå att hitta under Program och funktioner (kallades tidigare Lägg till/ta bort program) i Kontrollpanelen i Windows. The Google page comes up but then when you click on a link, it redirects you to a page you don't want. try it… I'm enjoying it…If u r a programmer and have to install and uninstall various softwares frequently… admin user authonticition thing may irritate u…. http://photoshoprockstars.com/no-sound/no-sound-when-playing-dvd.html

Gör så här för att lösa problemet: Tryck på Windows-tangenten och R på tangentbordet. Högerklicka på den enhet som har problem och klicka på Egenskaper. Reply Pingback: Mr Compaq « ilyani.wordpress.com rohit says: June 29, 2009 at 4:01 pm Im not able to download 14. Mer information finns i artikeln My Dell Downloads & My Locker – Vanliga frågor och svar i Dells kunskapsbank. Homepage

Password on External HD Norton drive capacity problem Desktops: "access denied" when using enclosure powered hardrive need some registry cleaner No system sounds, but Cds, DVDs, MP3s etc play fine... Installering eller uppdatering av drivrutiner kan hjälpa till med: Högre systemprestanda. Hardware Profiles states Creative SB Live!

I Enhetshanteraren letar du reda på den enhet som har ett gult utropstecken. Gå till Dell-webbplatsen Drivrutiner och hämtningsbara filer. I hope this will be helpful Helpful +18 Report jmp59 29364Posts mercredi 9 juin 2004Registration date ContributorStatus November 25, 2015 Last seen Sep 27, 2008 05:51AM Hello, To know the model I cann't get Bluetooth , Card Reader,HDMI and Wireless driver still Can anybody help me ?

How to get settings, DATA from old HDD to new Tecra A10 Accidental renaming of recycle bin Equium A60-157 Win XP SP2 Satellite P10 - Windows XP (SP3) and Media Centre I like Halcyon's suggestion about using the kX drivers. Visa tekniska egenskaper för maskinvaruenheten. http://ccm.net/forum/affich-26589-no-sound-when-windows-xp-was-reinstalled It has been installing now for almost 24 hours...with no apparent end in sight.

I vissa fall kan en uppdaterad drivrutin aktivera nya funktioner för maskinvaran som tillhandahålls av tillverkaren. I see from your dxdiag you upgraded to XP SP2. Microsoft Windows levereras med drivrutiner för många maskinvaruenheter, som tangentbord, mus, skärmar, skrivare, grafikkort, nätverkskort och mer. Dell-webbplatsen Drivrutiner och hämtningsbara filer kan söka igenom datorn och visa en lista där du får hjälp med att identifiera vilka komponenter som installerats i den ursprungliga konfigurationen eller i aktuell

ISO-avbildningen kan användas för att skapa en CD- eller DVD-skiva eller extern USB-enhet som innehåller alla hämtade installationsfiler för drivrutiner. Reply Mubeen Khan says: May 13, 2009 at 5:20 pm thanks for help Reply rohit says: May 14, 2009 at 10:16 am I tried downloading HDMI Audio – HDMI-R203.exe .But that Gör så här för att gå till Enhetshanteraren i Microsoft Windows: Tryck på Windows-tangenten + R på tangentbordet. Dells fabriksinstallerade programvara kan hämtas från: Dell Digital Delivery – Ett enkelt och nya sätt att köpa programvara när du köper en dator.

When I look at the sound devices, it says "no audio device" under volume. weblink israelTECH said: ↑ i downloaded the drivers for my laptop and within the audio file was soundMAX and when i run it it unpacks and i get an error message at Installation guide for everything is very helpful. What should i do.

If machine starts showing the Windows starting screen you're too late. who can provide this driver. My computer details are as followed: Operating System System Model Windows XP Professional Service Pack 2 (build 2600) No details available Processor a Main Circuit Board b 1.60 gigahertz Intel Pentium navigate here Can't find audio device Freeview No sound on my desktop - help, please!

Dell rekommenderar att du hämtar drivrutiner för din Dell-dator, skrivare, surfplatta och andra Dell-enheter från Dell-webbplatsen Drivrutiner och hämtningsbara filer. Reply Ramesh says: April 26, 2009 at 12:30 pm Dear sysprasad, Thanks for the all the usefull stuff you put. Video Controller (VGA Compatible) PCI\VEN_8086&DEV_3582&SUBSYS_8192104D&REV_02\3&61AAA01&0&10 The drivers for this device are not installed.

windows start up proceedure is a bit 'iffy'!

Prasad. I vissa fall kan du behöva installera om eller uppdatera drivrutinen om problem uppstår med en viss enhet. I try all type of sulotion that people suggest but I still have no sound. När datorn har startats om kommer Microsoft Windows automatiskt att identifiera och försöka installera om drivrutinen.

Can anyone help? If yes, click on it, Ctrl-A to select all, Ctrl-C to copy it, Ctrl-V to paste into next post On the other hand, if no devices are listed, tell me so Now, I've realized there's no sound on it, nor has there been since I got it back. his comment is here Den vanligaste anledningen till att använda funktionen för drivrutinsåterställning är att återställa en drivrutinsuppdatering som orsakade problem i funktioner i en maskinvaruenhet.

thanks. 06-02-2011, 08:04 AM #8 Wolfeymole Registered Member Join Date: Nov 2006 Location: The Slaughtered Lamb. Since I was primarily concerned with getting the internet working for work, I really didn't use the media features until two weeks later in another country. it becomes as fast as XP.. Avinstallera en drivrutin från Kontrollpanelen i Windows Tryck på Windows-tangenten + R på tangentbordet.

All Rights Reserved. Drivrutiner för ljud utökar eller aktiverar ljudfunktionerna genom att aktivera högtalarutgångarna för överföring av ljud. The GeekSquad guy seemed to think they maybe the computer mfr. Also keep getting a script error that concides with a "site visited" going to...

Address Bar Workstation Paging File 6 GB????????????